Putanja

Početna / Reference

Reference

Pored redovnih kupaca i radova na kamenolomu, BEAT BH d.o.o. Živinice stekao je reference i za poslove bušenja i miniranja prilikom izgradnje puteva. Tako smo do 2012. godine angažovani na poslovima bušenja i miniranja na izgradnji Koridora Vc u Bosni i Hercegovini, angažovani smo na većini kamenoloma u Bosni i Hercegovini, radimo isporuke privrednog eksploziva za JP Elektroprivredu d.d. -Sarajevo i druge rudnike i kamenolome u BiH sa kojima imamo dugogodišnje suradnje.
Usluge bušenja i miniranja vršimo za slijedeće subjekte:
Plantrans Dijabaz doo Banovići
GP ŽGP d.d. Sarajevo 
Jata group doo Srebrenik
GP PUT a.d. Istočno Sarajevo
Josipović doo Doboj
Carmeuse a.d. Doboj
Sam-Kop doo Ugljevik
TSE d.o.o. Kladanj
Jablan d.o.o. Srebrenik
ZP Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko
Eksplozivom i eksplozivnim sredstvima snabdjevamo:
RMU Đurđevik doo Đurđevik
RK Vijenac doo Lukavac
Boksit a.d. Milići
MGV gradnja doo Zavidovići
Kamenolom Drijenjča doo Gračanica
W&P House-Milos d.o.o. Sarajevo 
Geomet d.o.o. Olovo 
Značajniji dobavljači:
Explosia Češka Republika
Nitroerg Poljska
Pobjeda Rudet dd Goražde
PS Vitezit doo Vitez
Nitromak DNX Turska
Atlas Copco doo Sarajevo
MM Kalesić doo Živinice
Variplast doo Gračanica
Fisher & sin Zagreb (Poly clip)
0 0