Putanja

Početna / Usluge

Usluge


Proizvodnja

Slika 56

Proizvodnu liniju “BEAT BH” d.o.o. trenutno predstavljaju eksplozivne materije (industrijski eksplozivi) opće namjene sa komercijalnim nazivima “BOHEX 1”, “BOHEX 2” i “BEAT EX”. Proces proizvodnje obavlja se na mobilnim postrojenjima (specializiranim kamionima) i u stacionarnim uslovima u krugu preduzeća. Skladišta i proizvodni pogoni su izgrađeni prema važećim propisima o izgradnji i skladištenju eksplozivnih materija, propisno su obilježena i ograđena. Osoblje koje učestvuje u procesu proizvodnje i skladištenja prošlo je adekvatnu obuku, koju nalaže zakon.


Miniranje

Slika 57
Miniranju se pristupa nakon izvršenih radova bušenja i proračuna od strane kvalifikovanih lica o količinama eksploziva i eksplozivnih sredstava potrebnih za određeno minsko polje. Proračunate količine dostavljaju
se nadležnim organima (MUP) radi potrebnih odobrenja za prijevoz eksplozivnih materija. Da bi se moglo dobiti odobrenje za prijevoz, neophodno je količinu potrebnog eksploziva najaviti minimalno 48 sati prije početka prijevoza. O terminu miniranja obavještava se i agencija za zaštitu koja vrši obezbjeđenje prilikom miniranja.

Bušenje

Slika 58

Poslove bušenja i miniranja obavljamo skupa ili odvojeno, a sve zavisno od potreba korisnika naših usluga. Radove bušenja vršimo bušačim garniturama Atlas Copco i Bohler, a radnici koji su angažovani na poslovima bušenja i miniranja su za to oposobljeni i posjeduju odgovarajuće stručne spreme. Pri izvođenju radova bušenja i/ili miniranja velika pažnja se posvećuje zaštiti na radu. Sigurnost naših radnika, radnika korisnika naših usluga, naša i njihova imovina, zaštita okoliša je naša zadaća prilikom izvođenja bušačko-minerskih radova.

0 0